Sponsor ECO SA

2022 - OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU na usługi z zakresu działalności kulturalnej na Realizację koncertu w ramach Dni Opola pt. „Miasto jest nasze. Smolik i Goście”, który odbędzie się w Amfiteatrze 21 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
na usługi z zakresu działalności kulturalnej
Opole, dnia 29 marca 2022 r.
Nr referencyjny: OI-DK.380.1.2022
  1. ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14a, 45-081 Opole
telefon: 77 4531127 wew. 21
e-mail: zamowienia@ncpp.opole.pl
www.ncpp.opole.pl
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Realizacja koncertu w ramach Dni Opola pt. „Miasto jest nasze. Smolik i Goście”, który odbędzie się w Amfiteatrze 21 maja 2022 r.
  1. PODSTAWA PRAWNA
Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194). Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Podstawa prawna realizacji zamówienia: Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, realizowane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.
  1. TERMIN REALIZACJI:
21 maja 2022 r.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę
w sprawie zamówienia publicznego.

Rafał Poliwoda
Dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki
 

« powrót
Zakup pętli indukcyjnej i barierek - baner

Partnerzy NCPP:

Miasto Opole Muzeum Polskiej Piosenki ECO Logistyka Miejska Biblioteka Publiczna Opolskie Lamy Kogeneracja
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X