O nas

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Informujemy, że Administratorem danych z monitoringu prowadzonego na tym obszarze jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole, tel. 77 451 35 75. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby NCPP z dopiskiem „Dane osobowe”. Wejście na teren monitorowany wiąże się z rejestrowaniem i przetwarzaniem Państwa wizerunku. Nagrania obrazu przetwarzane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a następnie nadpisywane. Nagrania będą przechowywane dłużej tylko w przypadku naruszeń i incydentów na potrzebę odpowiednich postępowań. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów zarządzanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też w celu ochrony mienia - na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane mogą być również przetwarzane w związku z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Mają Państwo prawo wglądu do nagrań dotyczących własnej osoby, prawo do żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję