Sponsor ECO SA

2023 - OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU na usługi z zakresu działalności kulturalnej na "Realizację koncertu w ramach Dni Opola pt. OBYWATELE REPUBLIKI”, który odbędzie się w Amfiteatrze 20 maja 2023 r.

Opole, dnia 31 marca 2023 r.
Nr referencyjny: OI-DK.380.1.2023
  1. ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14a, 45-081 Opole
telefon: 77 4531127 wew. 21
e-mail: zamowienia@ncpp.opole.pl
adres strony internetowej: www.ncpp.opole.plncpp-opole.bip.gov.pl/
  1. PODSTAWA PRAWNA
Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194). Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Podstawa prawna realizacji zamówienia: Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, realizowane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Realizacja koncertu w ramach Dni Opola pt. „OBYWATELE REPUBLIKI”, który odbędzie się w Amfiteatrze 20 maja 2023 r.
Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest artystyczne wykonanie 90-minutowego koncertu, zgodnie z ustaloną przez Wykonawcę koncepcją i formatem oraz udziałem Artystów wskazanych przez Wykonawcę, będących uczestnikami projektu pn. „OBYWATELE REPUBLIKI”. Zakres zamówienia obejmuje również zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia koncertu wraz z obsługą i realizatorami.
  1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI:
20 maja 2023 r. Amfiteatr Opolski
  1. WYBÓR WYKONAWCY
Zamawiający wykonanie zamówienia zamierza powierzyć MUSIC COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącego producentem trasy koncertowej pn. „OBYWATELE REPUBLIKI”, wyprodukowanej na podstawie formatu i scenariusza koncertu stworzonych na jego zamówienie.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę
w sprawie zamówienia publicznego.
Rafał Poliwoda
Dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki

« powrót
Zakup pętli indukcyjnej i barierek - baner

Partnerzy NCPP:

Miasto Opole Muzeum Polskiej Piosenki ECO Logistyka Miejska Biblioteka Publiczna Opolskie Lamy Kogeneracja
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X