Projekt POIS.08.01.00-00-1001/16

„Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

head_projekt_ue_mail_poprawiona 

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Partnerzy realizujący Projekt: Muzeum Polskiej Piosenki, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Nr projektu: POIS.08.01.00-00-1001/16 

Całkowity koszt realizacji projektu: 15 802 490

Wartość dofinansowania: 7 658 307

Realizowane działania: Projekt składa się z dwóch etapów:

Etap I - Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Zadania w ramach tego etapu będą wykonywane przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Etap II - Przebudowa i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, wraz z zakupem sprzętu nagłośnieniowego. Zadania w ramach tego etapu będą wykonywane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału i dziedzictwa kulturowego dorobku polskiej piosenki do rozwoju i promocji sztuki współczesnej, poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Stworzenie możliwości prowadzenia działalności kulturalnej w Sali kameralnej NCPP w Opolu w takim wymiarze i jakości, jakiej oczekują jej odbiorcy,
  • Utworzenie wystawy stałej Muzeum Polskiej Piosenki, wykorzystującej najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne do zwiększenia atrakcyjności przekazu,
  • Wykorzystanie Studia nagrań do prowadzenia różnorodnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych,
  • Zwiększenie oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury, oscylującej tematycznie wokół dziedzictwa polskiej piosenki.

Realizacja projektu będzie generowała szereg oddziaływań długofalowych, które zostały również przedstawione w ramach drzewa celów. Zaliczono do nich:

  • Zwiększenie liczby odbiorców działalności kulturalnej Muzeum Polskiej Piosenki i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu,
  • Zwiększenie dostępu odbiorców do dziedzictwa polskiej piosenki poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii,
  • Promocję dorobku polskiej piosenki w skali ponadregionalnej,
  • Zwiększenie atrakcyjności Opola, regionu, a także kraju poprze stworzenie unikatowej infrastruktury kulturalno-edukacyjnej, wykorzystujących dziedzictwo polskiej piosenki.

head_projekt_ue_mail2_02

POIS - Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości

LOGO

W związku z realizacją projektu „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki” informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub naduzyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystapienia nieprawidłowości lub naduzycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Formularz dostepny pod linkiem: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

obraz_wyr

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję