Sponsor ECO SA

Debiuty

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „OPOLSKIE ELIMINACJE DO DEBIUTÓW 60. KRAJOWEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2023"

Plik mp3 z utworem
 

  1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. (RODO), informujemy, że:
  2. 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu udziału w konkursie jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-081) przy ul. Piastowskiej 14a. Kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl.
  3. 2. Podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu, wyłonienia i publikacji informacji o laureatach, ich utworów i wizerunku na stronie internetowej i portalach społecznościowych Administratora oraz w mediach, a także w celach archiwizacji.
  4. 3. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu archiwizacji. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  5. 4. Dane mogą być ujawniane podwykonawcom Administratora wyłącznie w zakresie świadczonych usług, w szczególności podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, dostawcom usług hostingowych poczty elektronicznej oraz strony internetowej (w tym portali społecznościowych, na których będą publikowane informacje o uczestnikach Konkursu), podmiotom świadczącym usługi serwisowe, prawne, konsultacyjne i audytowe, a także podmiotom uprawnionym na mocy nadrzędnych przepisów prawa.
  6. 5. Dane osobowe laureata Konkursu mogą być przekazane Telewizji Polskiej S.A. w celu dopełnienia wymogów związanych z udziałem w koncercie „Debiuty 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole – 2023”.
  7. 6. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zakup pętli indukcyjnej i barierek - baner

Partnerzy NCPP:

Miasto Opole Muzeum Polskiej Piosenki ECO Logistyka Miejska Biblioteka Publiczna Opolskie Lamy
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X