Sponsor ECO SA

Akredytacje

(wymagane pola oznaczone *)


         
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14A.
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy się kontaktować pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby NCPP z dopiskiem „Dane osobowe”.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przyznania i korzystania z akredytacji.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek niezbędny do zapisania się i otrzymania akredytacji. Danymi niezbędnymi, warunkującymi możliwość skorzystania z oferty są: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych i braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, będzie brak możliwości otrzymania akredytacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pan dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  9. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wydania i korzystania z akredytacji, oraz do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującym w NCPP Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Zakup pętli indukcyjnej i barierek - baner

Partnerzy NCPP:

Miasto Opole Muzeum Polskiej Piosenki ECO Logistyka Miejska Biblioteka Publiczna Opolskie Lamy Kogeneracja
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X